top of page

SOS-Lapsikylän Unelmista totta-harrastustuki

SOS-Lapsikylä tukee haasteellisessa elämäntilanteessa olevia perheitä lastenharrastuskustannuksissa. Harrastustukea suunnataan erityisestiniille lapsillejanuorille(7–17-v.),joille harrastuksen aloittaminen tai sen jatkaminen ei olisi muuten mahdollista.


Harrastustuki vähentää heikoimmassa asemassa olevien perheiden lasten ja nuorten vapaa-ajan vietoneriarvoistumista ja syrjäytymistä. Tukea voidaan myöntää ohjatun ja säännöllisen harrastuksen osallistumismaksuihin. Ensisijaisestitukea myönnetään koulukuraattorin tai perhesosiaalityöntekijän kautta tulleisiin hakemuksiin jamahdollisuuksien mukaan myös perheen itsenäisesti tekemiin hakemuksiin.


Lisätietoja harrastuestao soitteessa: www.unelmista.fi ja unelmista@sos-lapsikyla.fi145 katselukertaa

Kommentarer


bottom of page