Sirkusryhmät

Millaisia ryhmiä sirkuksessa on ja mikä niistä olisi minulle sopivin?

Tietoa sirkusryhmistä

VAUVAT (4-12kk) (45 min.)

Vauvasirkus on vauvan ja vanhemman yhteinen iloinen harrastus. Toiminta on vauvalähtöistä ja sirkustuokiossa edetään täysin vauvan ehdoilla. Virikkeellisessä ympäristössä vauva saa kokea elämyksiä ja onnistumisen iloa. Vauvasirkuksessa opitaan vuorovaikutustaitoja. Vauvoille on tärkeää ja mieluista peuhata toisten samanikäisten kanssa. Yhteisen tekemisen kautta vauvan luottamus ja kiintymys vanhempaan lujittuu. 

Ohjaustuokiossa päästään harjoittelemaan ihan oikeita sirkuslajeja; akrobatiaa, jongleerausta, tasapainolajeja ja ilma-akrobatiaa vauvan kehitysvaiheisiin mukautettuina. Vauvoilla sekä vanhemmilla on mahdollisuus kehittyä motorisesti ja oppia hahmottamaan kehoaan sekä ympäristöään. Vauvasirkuksessa lorutellaan ja lauletaan, maistellaan jongleerauspalloja ja pyöritään värikkäiden huivien seassa. Tärkeintä vauvasirkuksessa on se, että yhdessä touhuaminen on hauskaa.


PIKKUVIIKARIT 1-2-v (50 min.)

VIIKARIT 2-4v (55 min.)

Ryhmissä harrastaja kulkee aikuisen kanssa. Mukana voi vanhemman sijaan olla myös esim. isovanhempi tai kummi. Aikuinen voi vaihdella eri kerroilla. Harjoituskerroilla on ohjattua toimintaa, sirkusharjoitteita, lauluja ja erilaisia teemakertoja. Pääpaino pienten ryhmissä on vapaassa touhuamisessa. Virikkeelliseksi rakennetusta sirkussalista löytyy paikkoja, joissa pääsee kiipeilemään, roikkumaan, juoksemaan, ryömimään, liukumaan, pomppimaan ja harjoittelemaan ohjatusti sirkusvälineiden käyttöä.

PERHERYHMÄ kouluikäiset n. 7-12v (1 h)

 Perheryhmä on lapsen ja vanhemman/tutun aikuisen yhteinen hauska ja tehokas harjoitusmuoto. Perheryhmässä harjoitellaan monipuolisesti eri sirkuslajeja leikkejä unohtamatta. 

3-4v METSÄHIIRET, PEIPPOSET (50 min.)

Ohjaajajohtoinen ryhmä, jossa lapset kulkevat ilman omia aikuisia. Ohjauskerran kesto 50min. Harjoittelu on leikkipainotteista. Muuten sama kuvaus kuin alla.

5-6v, 7-9v, 10-12v RYHMÄT (1 h), AIKATAIDOT 12-15v (1,5 h)

Ryhmissä käydään ohjaajajohtoisesti läpi sirkuksen päälajit ikäryhmään ja taitotasoon soveltaen. Päälajit ovat akrobatia, ilma-akrobatia, jongleeraus, tasapainolajit ja esiintyminen. Sirkuslajeja harjoitellessa kehitetään motoriikkaa, tasapainoa, silmä-käsikoordinaatiota sekä ryhmässä toimimisen taitoja. Sirkustunteihin sisältyy aina leikkejä. Loppukaudesta harjoitellaan jokaisessa ryhmässä oma esitysnumero, joka esitetään kauden lopussa joulu- tai kevätsirkuksessa. Esiintyminen näissä ryhmissä on aina täysin vapaaehtoista, eikä ole edellytys harjoituksissa käymiseen. 

REUHURYHMÄ (1 h)

Kouluikäisille sunnattu vuoro, jossa on runsaasti vapaa-aikaa. Ryhmässä opetellaan sirkuslajeja kuten lasten ryhmissä (kuvaus yllä), mutta suppeammin. Vuorolla pääsee hyödyntämään sirkuksen monipuolisia tiloja vapaaseen harjoitteluun sekä oma-aloitteisiin leikkeihin. 

LASTEN SIRKUSTEKNIIKKA (1,5 h) Ei syyskaudella 2020

Ryhmässä kehitetään harrastajan sirkusteknisiä taitoja ja edellytyksiä vaativampaan harjoitteluun. Harjoittelussa pääpaino on käsinseisonnassa, keskivartaloa kehittävissä harjoitteissa, permantoakrobatiassa, erilaisissa tasapainoharjoitteissa ja liikkuvuusharjoittelussa eli venyvyyden asteittaisessa lisäämisessä. Harjoitukset ovat alusta loppuun ohjattuja ja valvottuja. Erityisesti oikeaan tekniseen suorittamiseen kiinnitetään huomiota, jotta vältyttäisiin mahdollisten väärien suoritusmallien aiheuttamilta rasitusvammoilta. Kaikki lajinomainen voimaharjoittelu suoritetaan turvallisesti lasten ikä huomioiden ja ainoastaan omaa kehon painoa hyödyntäen. Sirkustekninen harjoittelu helpottaa jatkossa mahdollisen etenemisen sirkusryhmissä esim. esiintyvien ryhmään tai se tukee omaa lajia (yleisurheilu, luistelu, tanssi, pallopelit jne.) ja vahvistaa edellytyksiä omassa päälajissa kehittymiselle.

JATKORYHMÄT (1,5 h)

Jatkoryhmään on hyvä siirtyä, kun harrastusvuosia on takana useampi ja/tai kaipaat haasteellisempaa harjoittelua. Harjoitusaika on pidempi jolloin opetuksessa keretään syventyä lajeihin tarkemmin. Myös kehonhuoltoon (mm. venyttely) kiinnitetään enemmän huomiota. Ryhmissä aletaan etsiä omaa lajia/lajeja kuitenkaan unohtamatta päälajien syvempää tuntemusta. Loppukaudesta tähdätään jo mahdollisiin soolonumeroihin ja niiden harjoitteluun.

VOLTTIRYHMÄ (1,5 h)

Ryhmässä harjoitellaan nimensä mukaisesti voltteja, puolivoltteja, kierteitä ja trickausta permannolla, trampalla, airtrackillä sirkuksen runsasta patjavarastoa ja volttimonttua hyödyntäen. Ryhmään tullessa on hyvä olla kokemusta volttien hyppimisestä vähintään pihatrampalla. 

NOUSEVAT TÄHDET ja TÄHDET (1,5-2 h)

Pidempään harrastaneiden ryhmiä, johon ohjaajat kutsuvat harrastajia muista jatkoryhmistä. Näissä ryhmissä harjoittelu on tavoitteellisempaa ja harrastajalta edellytetään sitoutumista ja hyvää motivaatioita harjoitteluun.

AIKUISET (1,5 h)

Aikuisille suunnattua monipuolista sirkusharjoittelua. Harjoitukset painottuvat hyvään kehonhallintaan, lihasvoiman kehittämiseen, liikkuvuuden parantamiseen ja kaikkien sirkuksen peruslajien läpikäyntiin. Permantoakrobatiaa on mukana jokaisessa harjoituksessa vähintään alkulämmittelyssä (mm. kuperkeikat, kärrynpyörät ja erilaiset käsinseisontaharjoitteet). Kauden aikana tutustutaan ilma-akrobatiaan (mm.trapetsi, vertikaalikangas), akrobatiaan (mm. permantoakrobatia, trampoliinit, vipulauta, venäläinen aisa) ryhmäakrobatiaan (mm. pariakrobatia, banquine ja pyramidit), jongleeraukseen (mm. pallot, keilat, poit, kepit, huivit, diabolo) ja erilaisiin tasapainolajeihin (mm. tasapainolauta, tiukkanuora, slackline, yksipyöräinen, käsinseisonta). Omalla kehonpainolla toteutetaan paljon erilaisia toiminnallisia sirkusharjoitteita jokaisissa harjoituksissa. Myös venyttelyllä ja liikkuvuudella on osansa sirkusharjoituksissa.

ALOITTAVAT AIKUISET (1,5 h)

Ryhmä toimii samalla periaatteella, kuin muutkin aikuisten ryhmät. Tässä ryhmässä mennään kuitenkin aloittavien harrastajien ehdoilla, eli kaikissa harjoitteissa aloitetaan perusteista.

ILMA-AKRO (ALKEIS & JATKO) (1,5 h)

Ilma-akrobatian lajitunneilla käydään läpi eri ilma-akrobatiavälineitä kuten trapetsi, pyörötrapetsi, vertikaalikangas, köysi ja remmit. Tunnit koostuvat lämmittelystä, päälajiharjoittelusta ja lajikohtaisista voima- ja liikkuvuusharjoitteista. Tuntien aikana tavoitteena on saada syvempi kosketus ilma-akrobatian harjoittelemiseen ja esityksen luomiseen. Tunneille voi osallistua kaikki 7 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat ilma-akrobatiasta kiinnostuneet. 

ALKEIS ilma-akroon et tarvitse aiempaa kokemusta. 

JATKOryhmiin edellytetään perustaitoja ilmavälineillä; kiipeäminen, haarataitot, perustemput. Ryhmissä oppilaat valitsevat tavoitteet/ ilma-välineen, johon haluaa paneutua ja yhdessä ohjaajan kanssa luodaan harjoitusohjelma, jonka avulla tavoitteet pyritään saavuttamaan. 

LASTEN ILMA-AKROBATIA (75min)

7-12 vuotiaiden lasten oma ilma-akro ryhmä. Tunneilla käydään läpi eri ilma-akrobatiavälineitä. Tunnit koostuvat lämmittelystä, päälajiharjoittelusta ja lajikohtaisista voima- ja liikkuvuusharjoitteista. Tuntien aikana tavoitteena on saada syvempi kosketus ilma-akrobatian harjoittelemiseen ja esityksen luomiseen. Ryhmään tullessa et tarvitse aiempaa kokemusta.

KÄSINSEISONTA (1,5 h) 

Jokaiselle lajista kiinnostuneelle annetaan omantasoisia variaatioita tehtävistä liikkeistä. Käsinseisonta tunneille et välttämättä tarvitse lajitaustaa. Tunnilla keskitytään aktiivisen liikkuvuuden lisäämiseen oman kehonpainon avulla tehtävillä venytyksillä ja voimaliikkeillä. Keskikehon voima ja hallinta ovat käsinseisonnassa toinen tärkeä osa­alue, jonka harjoittamiseen kiinnitetään huomiota. Sitten tietenkin seisotaan käsillään, niin avustettuna, tukea vasten kuin ilman tukeakin. 

SIRKUSFIT (1,5 h)

Sirkusfit on koko kehoa kehittävä kuntoilumuoto. Alkulämmittelyssä käytetään yleisesti tunnettuja liikemalleja, kuten; burbee-hypyt, vatsa- ja selkälihasliikkeet, erilaiset punnerrukset ja askelkyykyt. Yleisten liikkeiden lisäksi käytetään sirkuksessa hyväksi havaittuja sarjoja, kuten; planchkeinut, karhu-ja mittarimatoliikkumiset, käsinseisontaharjoitteet, kuperkeikat, sumokyykyt ja hypyt, hämähäkkikävelyt yms.

Jokainen haastaa itseään juuri omalle tasolleen sopivilla asteittain vaikeutuvilla liikkeillä. Liikkeet tai sarjat käydään läpi ohjaajajohtoisesti ennen harjoittelun aloittamista. Harjoituksissa vastuksena käytetään pääsääntöisesti omaa painoa, mutta myös kahvakuulia, käsipainoja, levypainoja, painoliivejä ja painonnostotankoja. Muita Sirkusfitissä käytettäviä välineitä ovat vatsarullat (abroller), käsinseisontatapit, tuolit, puolapuut, renkaat (katosta roikkuvat), erilaiset korokkeet, leuanvetotanko, vertikaalikankaat , tasapainolaudat (rolabola), kuntopallot ja vastuskuminauhat.

ESIINTYVÄ RYHMÄ (kutsuryhmä) (1,5/2 h)

Pidempään harrastaneiden ryhmä. Sirkustekniikka, esiintyminen ja oman lajin/lajien harjoittelu on pääpainona. Pyritään muodostamaan taidokkaita numero -ja esiintymiskokonaisuuksia koko ryhmän voimin. Valmiilla yksittäisillä numeroilla on mahdollista päästä myös esiintymään eri tapahtumiin ympäri kauden. Ryhmään pääseviltä edellytetään sirkuskokemuksen lisäksi hyvää motivaatiota ja sitoutumista harjoitteluun. 

AIKUISTEN 10 KERRAN KORTIT (10x Aikuisten- ja 10x Opiskelijakortti) Voimassa vuoden ostopäivästä.

Kortin haltija voi osallistua kauden aikana seuraaviin ryhmiin: 

Käsinseisonta tiistaisin 17.30-19

Sirkus Fit tiistaisin 19-20.30

Aloittavat Aikuiset keskiviikkoisin 18.30-20

Aikuiset + käsinseisonta torstaisin 19-20.30

Ilma-akrobatiaryhmät sovittaessa (anniina.tuokkola@gmail.com)

VAPAATREENIVUOROT 6.9-29.11.2020  max henkilömäärä 50 hlö

Syksyn 2020 vapaatreenivuorot sunnuntaisin klo 18-20.

Vuorolla harjoitellaan vapaasti omia lajeja ja muita itselle mieluisia sirkusharjoitteita/välineitä. Ohjaaja neuvoo välineiden käytössä ja valvoo toimintaa. Huomioithan, että treenivuoro ei ole vapaamuotoisuudestaan huolimatta leikkivuoro.

Alle 7-vuotiailla tulee olla aikuinen mukana (valvoja maksutta).

Kertamaksu 4€/hlö paikan päällä käteisellä tai kortilla.

  • Instagram-Logo-Vector-Image
  • Flickr Social Icon
  • Facebook Social Icon

info@taika-aika.com   |   Lampelankatu  23 C, 96320 Rovaniemi

© 2021 Taika-Aika ry.